» Termeni și condiții

Termeni și condiții

Acești termeni și condiții se aplică achizițiilor efectuate în magazinul online www.bezel.ro. Termenii și condițiile specifică drepturile și obligațiile vânzătorului și ale cumpărătorului.

.

Dtest

Date de contact

Denumirea magazinului online: www.bezel.ro
Operator: Hodinky 365 s.r.o.
Sediul societății: Sirotčí 605/10, 703 00 Ostrava-Vítkovice, republica Cehă

CUI: 28638581
CIF: CZ28638581
Înregistrată în Registrul Comerțului ținut de Tribunalul Regional din Ostrava, Secțiunea C, dosar 36127 pentru vânzarea de bunuri prin intermediul unui magazin on-line situat la adresa de internet www.bezel.ro.
Telefon: 0737 472 246
Email: info@bezel.ro
Program de lucru: PO - SO 10:00 - 18:00

Vânzătorul se angajează să răspundă la corespondența scrisă sau electronică a Cumpărătorului cu promptitudine, în termen de cel mult două zile lucrătoare.

Dtest

Informații

Informațiile privind bunurile și prețul furnizate de vânzător sunt obligatorii, cu excepția erorilor evidente. Prețurile sunt prezentate cu toate taxele (de exemplu, TVA) și cheltuielile incluse, cu excepția costurilor de livrare.

Informații privind metodele de plată acceptate sunt prezentate aici. Vânzătorul nu solicită niciun comision în funcție de metoda de plată, cu excepția taxei de ramburs.

În conformitate cu Legea privind evidența vânzărilor, vânzătorul este obligat să elibereze un document fiscal cumpărătorului. În același timp, acesta este obligat să înregistreze online vânzările primite, la autoritățile fiscale; în caz de defecțiune tehnică, în termen de cel mult 48 de ore.

Acceptarea unei oferte însoțite de o modificare sau de o abatere nu reprezintă acceptarea ofertei.

Confirmarea conținutului unui contract încheiat într-o altă formă decât cea scrisă, care se abate de la conținutul real convenit al contractului, nu are niciun efect juridic.

Acceptarea de către cumpărător a unei executări nesolicitate nu constituie o acceptare a ofertei.

Fotografiile prezentate pe site-ul magazinului corespund produselor vândute.

Vânzătorul pune la dispoziție instrucțiunile de utilizare în format electronic înainte de încheierea contractului, în special pentru aparatele electrocasnice mari, electronicele de consum și alte bunuri cu un preț mai mare de XXX lei, în cazul în care acest lucru este practic și adecvat pentru decizia de cumpărare a cumpărătorului.

Dtest

Livrarea bunurilor

Vânzătorul livrează cumpărătorului bunurile complete, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la confirmarea comenzii, cu excepția cazului în care se specifică un termen de livrare diferit pentru bunuri individuale. În cazul în care bunurile sunt declarate ca fiind "în stoc", vânzătorul va expedia bunurile în termen de cel mult două zile lucrătoare. Cumpărătorul este sfătuit să verifice bunurile cât mai repede posibil după primirea lor.

Vânzătorul trimite cumpărătorului documentele care însoțesc bunurile, în special documentul fiscal și certificatele, de îndată ce bunurile vor fi primite de consumator, dar cel târziu în termen de două zile de la primirea bunurilor de către consumator.

În cazul în care cumpărătorul solicită acest lucru, vânzătorul îi confirmă în scris cumpărătorului în ce măsură și pentru cât timp continuă obligațiile sale în temeiul prestației defectuoase și cum își poate exercita cumpărătorul drepturile care decurg din acestea.

Prețul și metoda de livrare (informații aici)

În cazul în care vânzătorul nu reușește să respecte termenul de livrare sau de expediere a bunurilor, vânzătorul va livra bunurile cumpărătorului în mod gratuit și va acorda cumpărătorului o reducere de 2% din prețul de achiziție. Celelalte pretenții ale cumpărătorului nu sunt afectate.

Dtest

Anularea comenzii și retragerea din contract

Vânzătorul a prelungit perioada legală de retragere pentru bunurile selectate la 365 de zile ("Perioada prelungită"). Perioada prelungită pentru bunurile selectate este indicată pe fișa de vizualizare detaliată și, ulterior, pe factură. În cazul perioadei prelungite, cumpărătorul poate rezilia contractul în termen de 365 de zile de la primirea bunurilor sau a ultimei părți a livrării, indiferent de modalitatea de livrare a bunurilor sau de plată. În cazul în care bunurile nu au o perioadă prelungită, cumpărătorul poate renunța la contract în termen de 14 zile de la primirea bunurilor sau a ultimei părți a livrării, indiferent de metoda de livrare sau de plată. Perioada de retragere este menită să permită cumpărătorului să se familiarizeze în mod rezonabil cu natura, caracteristicile și funcționalitatea bunurilor.

De asemenea, cumpărătorul are dreptul de a se retrage din contract în orice moment înainte de livrarea bunurilor.

Cumpărătorul poate trimite retragerea din contractul de vânzare-cumpărare, printre altele, la adresa de e-mail a vânzătorului info@bezel.ro.

Cumpărătorul trebuie să trimită sau să livreze retragerea din contract vânzătorului în termen de 365 de zile. Cumpărătorul nu este obligat să precizeze motivul pentru care se retrage din contract. Pentru a facilita comunicarea, este recomandat să indicați în actul de retragere data achiziției sau numărul comenzii/documentului fiscal, numărul de cont bancar și metoda de returnare aleasă.

Vânzătorul este obligat să ramburseze cumpărătorului suma integrală corespunzătoare prețului bunurilor și costurilor plătite pentru livrarea acestora în termen de 14 zile de la retragere, în același mod în care a fost primită plata de la cumpărător. În cazul în care vânzătorul oferă mai multe opțiuni în cadrul unei anumite metode de livrare, acesta este obligat să ramburseze cumpărătorului cea mai ieftină dintre ele. Cumpărătorul trebuie să trimită sau să predea vânzătorului bunurile achiziționate în același termen cel târziu. Bunurile trebuie returnate vânzătorului (nu la livrare) complete, de preferință în ambalajul lor original și nu trebuie să prezinte semne de uzură sau deteriorare. Costul returnării bunurilor este suportat de către cumpărător, chiar dacă bunurile nu pot fi returnate prin mijloace poștale normale din cauza naturii lor. 5.1. Cumpărătorul are dreptul de a se retrage din Contractul de achiziție în termen de 14 zile de la data primirii bunurilor de către Cumpărător și, în cazul în care obiectul Contractului de achiziție constă în livrarea mai multor tipuri de bunuri sau în livrarea mai multor părți de bunuri, de la data primirii ultimei livrări de bunuri (părți).

Vânzătorul nu este obligat să returneze cumpărătorului fondurile primite înainte ca acesta să fi predat bunurile vânzătorului sau să fi dovedit că a trimis bunurile vânzătorului.

În cazul în care bunurile returnate sunt deteriorate ca urmare a nerespectării obligațiilor de către cumpărător, vânzătorul are dreptul de a cere despăgubiri cumpărătorului pentru diminuarea valorii bunurilor și de a o compensa cu suma returnată.

În cazul în care cumpărătorul se retrage din contractul de vânzare-cumpărare, vânzătorul nu este obligat să returneze cumpărătorului fondurile primite înainte ca acesta să returneze bunurile vânzătorului sau să dovedească faptul că a trimis bunurile către antreprenor.

Formularul de retragere este disponibil aici

Formularul de retragere online este disponibil aici.

Vânzătorul are dreptul de a se retrage din contract în orice moment înainte de livrarea bunurilor dacă, din motive obiective, din partea unor terți, nu poate livra bunurile cumpărătorului într-o perioadă de timp rezonabilă în aceste circumstanțe și/sau dacă devine evident că cumpărătorul a încălcat un contract încheiat anterior cu vânzătorul.

Vânzătorul notifică, de asemenea, Cumpărătorul că nu se va încheia contractul dacă există îndoieli rezonabile cu privire la identitatea reală a Cumpărătorului sau dacă există erori evidente în informațiile furnizate cu privire la bunuri sau la preț.Dtest

Drepturi și obligații rezultate din executarea defectuoasă

Calitatea produselor la primire

În cazul în care bunurile primite sunt defecte (de exemplu, nu au caracteristicile convenite sau așteptate în mod rezonabil, nu sunt adecvate scopului obișnuit sau convenit, sunt incomplete, nu corespund cantitativ, ca măsură, greutate sau calitate, nu corespund altor parametri legali, contractuali sau chiar precontractuali), acestea sunt defecte ale bunurilor pentru care este răspunzător vânzătorul.

Cumpărătorul poate solicita vânzătorului, în termen de cel mult doi ani de la primirea bunurilor, o cerere de înlăturare gratuită a defectului sau o reducere rezonabilă a prețului, în funcție de cererea sa; în cazul în care acest lucru nu este disproporționat în raport cu natura defectului (în special dacă defectul nu poate fi înlăturat fără întârzieri nejustificate), se poate solicita livrarea unui articol nou fără defecte sau a unei piese noi fără defecte, în cazul în care defectul se referă numai la această piesă.

În cazul în care repararea sau înlocuirea bunurilor nu este posibilă, cumpărătorul poate solicita rambursarea integrală a prețului de achiziție în momentul retragerii din contract.

În termen de șase luni de la primirea bunurilor, se presupune că defectul exista deja la primirea bunurilor.

Vânzătorul nu este obligat să satisfacă pretențiile cumpărătorului dacă dovedește că acesta cunoștea defectul bunurilor înainte de a lua livrarea sau că l-a cauzat el însuși.

În cazul bunurilor vândute la mâna a doua, vânzătorul nu este răspunzător pentru defectele corespunzătoare gradului de utilizare anterioară sau de uzură. În cazul bunurilor vândute la un preț mai mic, vânzătorul nu este răspunzător pentru defectul pentru care s-a convenit prețul mai mic. În loc de dreptul de schimb, cumpărătorul are dreptul la o reducere rezonabilă în aceste cazuri.


Drepturi legale pentru defecte

Vânzătorul este răspunzător pentru defectele apărute după primirea bunurilor în perioada de garanție de 24 de luni sau în perioada de utilizare menționată în anunțul publicitar, pe ambalajul bunurilor sau în instrucțiunile anexate.

În această perioadă, cumpărătorul poate face o reclamație și, la alegerea sa, poate reclama un defect care constituie o încălcare materială a contractului (indiferent dacă defectul este remediabil sau imposibil de înlăturat):

  • remedierea defectului prin furnizarea unui articol nou fără defect sau prin furnizarea articolului lipsă;
  • remedierea defectului prin reparații gratuite;
  • o reducere rezonabilă a prețului de achiziție; sau
  • o rambursare a prețului de achiziție pe baza retragerii din contract.

Este considerată încălcare semnificativă a contractului o încălcare pe care partea care a încălcat contractul știa deja sau ar fi trebuit să știe la momentul încheierii contractului că cealaltă parte nu ar fi încheiat contractul dacă ar fi prevăzut încălcarea. 

În cazul unui defect care constituie o încălcare nesemnificativă a contractului (indiferent dacă defectul este înlăturabil sau inamovibil), cumpărătorul are dreptul de a obține înlăturarea defectului sau o reducere rezonabilă din prețul de achiziție.

În cazul în care un defect reparabil apare în mod repetat după reparație (a treia reclamație pentru același defect sau a patra reclamație pentru defecte diferite) sau dacă bunurile prezintă un număr mai mare de defecte (cel puțin trei defecte în același timp), cumpărătorul își poate exercita dreptul la o reducere a prețului de achiziție, la schimbarea bunurilor sau la rezilierea contractului.

Vânzătorul nu este răspunzător pentru defectele care rezultă din uzura normală sau din nerespectarea instrucțiunilor de utilizare.

Pentru bunurile selectate, vânzătorul se angajează să ofere cumpărătorului o garanție contractuală extinsă.

Vânzătorul se angajează să ofere gratuit cumpărătorului o garanție contractuală extinsă de cel puțin 36 de luni pentru bunurile selectate. Aceste informații sunt menționate pe fișa de ceas detaliată și, ulterior, pe factură.

Dtest

Soluționarea reclamațiilor

Cumpărătorul este obligat să depună o reclamație la vânzător sau la persoana desemnată pentru reparații fără întârzieri nejustificate de la descoperirea defectului. În cazul în care face acest lucru în scris sau pe cale electronică, acesta trebuie să furnizeze datele sale de contact, o descriere a defectului și o cerere privind modul în care trebuie tratată reclamația.

Formular pentru descărcat aici.

Cumpărătorul este obligat să informeze vânzătorul cu privire la dreptul pe care l-a ales atunci când notifică defectul sau fără întârzieri nejustificate după notificarea defectului. O schimbare a alegerii fără acordul vânzătorului este posibilă numai dacă cumpărătorul a solicitat repararea unui defect care se dovedește a fi iremediabil.

În cazul în care cumpărătorul nu reușește să își exercite la timp dreptul care îi revine în cazul unei încălcări materiale a contractului, acesta are aceleași drepturi ca și în cazul unei încălcări nemateriale a contractului.

Cumpărătorul este obligat să dovedească achiziția bunurilor (de preferință prin dovada de cumpărare). Termenul de soluționare a cererii de despăgubire începe să curgă din momentul în care cererea de despăgubire este formulată (notificată). Cumpărătorul trebuie să predea sau să livreze bunurile vânzătorului sau la locul desemnat pentru reparații în același timp sau după ce a fost făcută reclamația. Mărfurile ar trebui să fie ambalate într-un ambalaj adecvat pentru a preveni deteriorarea și ar trebui să fie curate și complete în timpul transportului.

Vânzătorul trebuie să ia o decizie cu privire la reclamație fără întârziere, în termen de cel mult trei zile lucrătoare, sau dacă este necesară o evaluare profesională pentru a lua o decizie. Informațiile privind necesitatea unei evaluări profesionale sunt comunicate cumpărătorului în acest termen. Vânzătorul soluționează reclamația, inclusiv eliminarea defectului, fără întârzieri nejustificate, cel târziu în termen de 30 de zile de la data depunerii acesteia, cu excepția cazului în care se convine în scris cu cumpărătorul asupra unei perioade mai lungi. După expirarea acestei perioade, cumpărătorul are aceleași drepturi ca și cum ar fi vorba de o încălcare gravă a contractului.

În cazul în care vânzătorul refuză să remedieze viciul, cumpărătorul poate solicita o reducere rezonabilă a prețului sau poate denunța contractul.

Perioada de garanție se prelungește cu perioada de timp cuprinsă între momentul în care se face reclamația și momentul în care aceasta este soluționată sau până în momentul în care cumpărătorul este obligat să ridice articolul. În cazul în care bunurile sau o parte a acestora sunt înlocuite, răspunderea vânzătorului se aplică ca și cum bunurile sau o parte a acestora ar fi fost cumpărate noi.

Vânzătorul este obligat să ia o decizie cu privire la reclamație imediat sau, în cazuri complexe, în termen de trei zile.

În cazul în care nu este posibilă monitorizarea online a stadiului reclamației, vânzătorul se angajează să informeze cumpărătorul cu privire la soluționarea reclamației prin e-mail sau SMS, la cererea cumpărătorului.

În cazul unei plângeri justificate, Cumpărătorul are dreptul la o compensație pentru costurile suportate în mod rezonabil.


Dtest

Politica de confidențialitate

Vânzătorul este operatorul datelor cu caracter personal furnizate în scopul îndeplinirii obiectului contractului.

Datele de identificare și de contact ale operatorului

Compania: Hodinky 365 s.r.o.
Sediul: Sirotčí 605/10, 703 00 Ostrava-Vítkovice
CUI: 28638581
CIF: CZ28638581
Telefon: 0737 472 246
E-mail: info@bezel.ro
Adresa de contact: Sirotčí 605/10, 703 00 Ostrava-Vítkovice, republica Cehă

Scopul prelucrării, sfera de aplicare a datelor cu caracter personal și temeiul juridic al prelucrării

Cumpărătorul ia la cunoștință că, în scopul încheierii contractului de vânzare-cumpărare, al executării ulterioare a acestuia (procesarea comenzii, asigurarea ridicării și livrării bunurilor) și al eventualei rezolvări a drepturilor care decurg din executarea defectuoasă (reclamații), administratorul va prelucra și stoca, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului, Regulamentul general privind protecția datelor (denumit în continuare GDPR), datele sale cu caracter personal în următorul domeniu de aplicare: nume, prenume, adresă, e-mail și număr de telefon (dacă este necesar, adăugați și alte date care urmează a fi prelucrate - date de plată etc.).

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este executarea unui contract la care cumpărătorul este parte, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (b) din RGPD.

Categorii de destinatari/beneficiari de date cu caracter personal

Operatorul se angajează să nu divulge datele cu caracter personal ale Cumpărătorului către alte entități decât transportatorul contractual ales de către cumpărător în formularul de comandă în scopul livrării bunurilor, prin care datele vor fi furnizate în următorul format: nume, prenume, adresă, e-mail, număr de telefon.

Timpul de stocare
Datele cu caracter personal vor fi stocate de către operator pentru perioada necesară pentru executarea contractului (procesarea comenzii, ridicarea și livrarea bunurilor) și pentru perioada de garanție legală (24 de luni de la primirea bunurilor) sau pentru perioada de garanție contractuală.

Cumpărătorul recunoaște că, în conformitate cu articolul 31 din Legea contabilității (nr. 593/1991 Coll.), operatorul este obligat să păstreze documentele contabile și înregistrările contabile (facturile) pentru o perioadă de 5 ani începând cu sfârșitul perioadei contabile la care se referă (de exemplu, dacă achiziționați bunuri în 2018, factura trebuie păstrată până la sfârșitul anului 2023). De asemenea, administratorul este obligat, în conformitate cu secțiunea 47 din Legea privind administrația fiscală (nr. 337/1992 Coll.), să păstreze factura timp de 3 ani de la sfârșitul anului fiscal în care a luat naștere obligația fiscală legată de factură (de exemplu, dacă achiziționați bunuri în 2018, factura trebuie păstrată pentru procedurile fiscale până la sfârșitul anului 2021). Factura conține următoarele date cu caracter personal: nume, prenume și adresa.

De asemenea, cumpărătorul ia la cunoștință că administratorul este obligat, în conformitate cu secțiunea 35 din Legea privind taxa pe valoarea adăugată (nr. 235/2004 Coll.), să păstreze documentele fiscale timp de 10 ani de la sfârșitul perioadei fiscale în care a avut loc tranzacția (de exemplu, dacă achiziționați bunuri în cursul anului 2018, factura trebuie păstrată până la sfârșitul anului 2028). Documentul fiscal conține următoarele date cu caracter personal: nume, prenume și adresă.

Drepturile cumpărătorului în ceea ce privește datele cu caracter personal

De asemenea, Cumpărătorul recunoaște că, în conformitate cu articolele 15-21 din GDPR, Cumpărătorul are dreptul de la:

a) accesul la datele cu caracter personal, care constă în dreptul de a obține confirmarea din partea operatorului cu privire la faptul că datele cu caracter personal care îl privesc sunt sau nu sunt prelucrate și, în caz afirmativ, de a obține acces la aceste date cu caracter personal și la informațiile definite la articolul 15 din GDPR;

b) la rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care îl privesc și, ținând seama de scopurile prelucrării, cumpărătorul are dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare în conformitate cu articolul 16 din GDPR;

c) dreptul la ștergere ("dreptul de a fi uitat"), care constă în ștergerea de către operator, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal referitoare la cumpărător, de îndată ce acestea nu mai sunt necesare în scopul executării contractului, cu excepția cazului în care există un alt temei juridic pentru continuarea prelucrării;d) de a limita prelucrarea datelor cu caracter personal în cazurile definite la articolul 18 din GDPR;

e) la portabilitatea datelor în conformitate cu articolul 20 din GDPR;

f) să se opună prelucrării datelor cu caracter personal în conformitate cu articolul 21 din GDPR.

La cerere, administratorul îi furnizează cumpărătorului informații privind măsurile luate în orice caz în termen de 15 zile de la primirea cererii.

În afară de prima copie a datelor cu caracter personal prelucrate, operatorul se angajează să furnizeze cumpărătorului o a doua copie gratuită, dacă cumpărătorul solicită acest lucru, în cazul în care acesta își exercită dreptul de acces la datele cu caracter personal.

În cazul în care există îndoieli cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, Cumpărătorul are dreptul de a contacta și de a depune o plângere la Autoritatea pentru protecția datelor, care este autoritatea de supraveghere în acest domeniu.

Vânzătorul va permite achiziții fără înregistrare, folosind datele cumpărătorilor neînregistrați exclusiv pentru executarea obiectului contractului, nu în scopuri de marketing sau comerciale.


Dtest

Soluționarea alternativă a litigiilor

Litigiile reciproce dintre vânzător și cumpărător sunt soluționate de instanțele de drept comun.

În România, soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți este reglementată de OG nr.38/2015 care transpune Directiva 2013/11/UE a Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului CE nr.2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE (Directiva privind SAL în materie de consum)

Soluționarea amiabilă a litigiilor este inițiată exclusiv la cererea consumatorului și numai în cazul în care litigiul nu a fost soluționat direct cu vânzătorul. Cererea poate fi depusă în termen de cel mult un an de la data la care consumatorul și-a exercitat pentru prima dată dreptul care face obiectul litigiului cu vânzătorul.


Altele

În sensul acestor termeni și condiții, cumpărătorul este un consumator, adică o persoană care, spre deosebire de vânzător, nu acționează în cadrul activității sale comerciale sau în cadrul exercitării independente a profesiei sale la încheierea și executarea contractului.

În sensul acestor Termeni și condiții, Vânzătorul înseamnă un om de afaceri care, spre deosebire de Cumpărător, acționează în cadrul activității sale comerciale sau în cadrul profesiei sale atunci când încheie și execută Contractul.

Alte aspecte nespecificate în prezentul document sunt reglementate de Codul civil, de Legea privind protecția consumatorilor și de alte acte legislative, cu modificările ulterioare.

Contractul și aspectele conexe sunt reglementate de legislația cehă.

Modificările termenilor și condițiilor într-o altă formă decât cea convenită de comun acord în scris sunt excluse.

Voucherul cadou poate fi utilizat cu ușurință în magazinul online în timpul achiziției, atunci când codul relevant din voucherul cadou este introdus în câmpul Cupon de reducere din coș și valoarea voucherului este dedusă din valoarea achiziției prin apăsarea butonului "Aplicați reducerea". Voucherul cadou este valabil timp de 12 luni de la data achiziției.

Acești termeni și condiții intră în vigoare începând cu 25 februarie 2022.

Acești termeni și condiții au fost pregătiți de dTest, o.p.s. Prin acceptarea lor, vânzătorul a intrat în mod voluntar într-un sistem de "îmbunătățire a calității condițiilor comerciale", al cărui scop este de a face condițiile comerciale mai clare și mai simple, de a îmbunătăți relația dintre consumator și întreprinzător și de a garanta în mod clar condițiile comerciale pentru cumpărător - consumator.