» Termeni și condiții

Termeni și condiții

Acești termeni și condiții se aplică achizițiilor efectuate în magazinul online www.bezel.ro. Termenii și condițiile specifică drepturile și obligațiile vânzătorului și ale cumpărătorului.

.

Dtest

Definiție

Termenii și condițiile sunt destinate exclusiv vânzării online a produselor către consumatori.

Cumpărător:

În sensul acestor termeni și condiții, cumpărătorul este un consumator, adică o persoană care, spre deosebire de vânzător, nu acționează în cadrul activității sale comerciale sau profesionale (denumit în continuare "cumpărător") la încheierea și executarea obiectului contractului.

Vânzătorul:

În sensul prezentelor condiții, vânzătorul înseamnă o persoană de afaceri care, spre deosebire de cumpărător, acționează în cadrul activității sale comerciale sau în cadrul profesiei sale la încheierea și executarea contractului (denumit în continuare "vânzătorul").

OZ:

Legea nr. 89/2012, Codul civil, astfel cum a fost modificată (denumită în continuare "CC").

Dtest

Date de contact

Denumirea magazinului online: www.bezel.ro
Operator: Hodinky 365 s.r.o.
Sediul societății: Sirotčí 605/10, 703 00 Ostrava-Vítkovice, republica Cehă

CUI: 28638581
CIF: CZ28638581
Înregistrată în Registrul Comerțului ținut de Tribunalul Regional din Ostrava, Secțiunea C, dosar 36127 pentru vânzarea de bunuri prin intermediul unui magazin on-line situat la adresa de internet www.bezel.ro.
Telefon: 0737 472 246
Email: info@bezel.ro
Program de lucru: PO - SO 10:00 - 18:00

Vânzătorul se angajează să răspundă la corespondența scrisă sau electronică a Cumpărătorului cu promptitudine, în termen de cel mult două zile lucrătoare.

Cod de conduită: Vânzătorul nu este constrâns de niciun cod de conduită în raport cu cumpărătorii în sensul articolului 1820(1)(n). (1) din Codul civil.

Serviciul post-vânzare. În cazul produselor pentru care este menționat în mod explicit pe factură, vom înlocui gratuit și bateria descărcată pentru o anumită perioadă de timp sau vom regla ceasul. Pentru termeni și condiții mai detaliate, vânzătorul va informa cumpărătorul la datele de contact menționate mai sus.


Dtest

Informații

Informațiile privind bunurile și prețul furnizate de vânzător sunt obligatorii, cu excepția erorilor evidente. Prețurile sunt prezentate cu toate taxele (de exemplu, TVA) și cheltuielile incluse, cu excepția costurilor de livrare.

Costul utilizării mijloacelor de comunicare la distanță nu este diferit de tariful de bază plătit de cumpărător pentru utilizarea acestor mijloace.

Informații privind metodele de plată acceptate. Vânzătorul nu percepe niciun comision în funcție de metoda de plată, cu excepția comisionului de rambursare la livrare.

În conformitate cu Legea privind evidența vânzărilor, vânzătorul este obligat să elibereze un document fiscal cumpărătorului. În același timp, acesta este obligat să înregistreze online vânzările primite, la autoritățile fiscale; în caz de defecțiune tehnică, în termen de cel mult 48 de ore.

Acceptarea unei oferte însoțite de o modificare sau de o abatere nu reprezintă acceptarea ofertei.

Confirmarea conținutului unui contract încheiat într-o altă formă decât cea scrisă, care se abate de la conținutul real convenit al contractului, nu are niciun efect juridic.

Acceptarea de către cumpărător a unei executări nesolicitate nu constituie o acceptare a ofertei.

În cazul în care vânzătorul oferă acces la recenziile despre bunurile vândute de alți cumpărători, atunci acesta asigură și verifică autenticitatea acestor recenzii prin corelarea recenziilor cumpărătorilor cu anumite comenzi, putând astfel să verifice și să dovedească faptul că recenzia provine de la un cumpărător real. Vânzătorul va informa cumpărătorul cu privire la metoda specifică de verificare a recenziilor pe paginile sale de e-shop.

Fotografiile prezentate pe site-ul magazinului corespund produselor vândute.

Vânzătorul pune la dispoziție instrucțiunile de utilizare în format electronic înainte de încheierea contractului, în special pentru aparatele electrocasnice mari, electronicele de consum și alte bunuri cu un preț mai mare de 500 lei, în cazul în care acest lucru este practic și adecvat pentru decizia de cumpărare a cumpărătorului.

Dtest

Livrarea bunurilor

Contractul de vânzare-cumpărare dintre cumpărător și vânzător poate fi încheiat  în limba română.

Pentru a încheia contractul, cumpărătorul trebuie să creeze o comandă pe magazinul electronic al vânzătorului. Aceasta poate fi creată în felul următor:

După selectarea bunurilor pe e-shop-ul vânzătorului, unde sunt furnizate informațiile legale despre bunurile care urmează să fie achiziționate, cumpărătorul marchează bunurile relevante de care este interesat cu butonul "Adaugă în coș". Informațiile despre prețul produselor, prețul și metoda de transport și metoda de plată vor fi oferite în procesul de creare a comenzii, unde cumpărătorul va alege metoda și prețul de transport și metoda de plată. Prețul total va fi indicat în rezumat înainte de trimiterea comenzii, în funcție de bunurile selectate, de modalitatea de livrare și de plată a acestora. Cumpărătorul va furniza datele sale de identificare și de contact în procesul de comandă.

Comanda poate fi modificată, completată și verificată până la finalizarea acesteia. După verificarea, confirmarea cunoașterii și acceptarea acestor termeni și condiții, comanda poate fi finalizată prin apăsarea butonului "Comandă".

Vânzătorul va confirma comanda către cumpărător prin e-mail în cel mai scurt timp posibil după ce aceasta este livrată vânzătorului. Această confirmare a comenzii va fi însoțită de un rezumat al comenzii și de acești termeni și condiții în vigoare la data comenzii, care fac parte integrantă din contractul de cumpărare. Vânzătorul va elibera cumpărătorului o confirmare a contractului încheiat sub formă de text într-un termen rezonabil de la încheierea acestuia, dar cel târziu în momentul livrării produselor.

În cazul în care acest lucru este necesar având în vedere natura bunurilor vândute, modul și durata de utilizare a acestora, vânzătorul se asigură că aceste informații sunt cuprinse în instrucțiunile scrise anexate și că acestea sunt inteligibile. În acest caz, vânzătorul furnizează cumpărătorului instrucțiunile pentru bunuri pe un suport durabil. Vânzătorul furnizează cumpărătorului instrucțiunile pe suport de hârtie dacă cumpărătorul solicită acest lucru și dacă acest lucru nu este nerezonabil având în vedere circumstanțele sau modul de încheiere a contractului sau caracteristicile bunurilor vândute.

Vânzătorul livrează cumpărătorului bunurile complete, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la confirmarea comenzii, cu excepția cazului în care se specifică un termen de livrare diferit pentru bunuri individuale. În cazul în care bunurile sunt declarate ca fiind "în stoc", vânzătorul va expedia bunurile în termen de cel mult două zile lucrătoare. Cumpărătorul este sfătuit să verifice bunurile cât mai repede posibil după primirea lor.

Vânzătorul trimite cumpărătorului documentele care însoțesc bunurile, în special documentul fiscal și certificatele, de îndată ce bunurile vor fi primite de consumator, dar cel târziu în termen de două zile de la primirea bunurilor de către consumator.

În cazul în care cumpărătorul solicită acest lucru, vânzătorul îi confirmă în scris cumpărătorului în ce măsură și pentru cât timp continuă obligațiile sale în temeiul prestației defectuoase și cum își poate exercita cumpărătorul drepturile care decurg din acestea.

Prețul și metoda de livrare
În cazul în care vânzătorul nu reușește să respecte termenul de livrare sau de expediere a bunurilor, vânzătorul va livra bunurile cumpărătorului în mod gratuit și va acorda cumpărătorului o reducere de 2% din prețul de achiziție. Celelalte pretenții ale cumpărătorului nu sunt afectate.

Dtest

Anularea comenzii și retragerea din contract

Vânzătorul a prelungit perioada legală de retragere pentru bunurile selectate la 365 de zile ("Perioada prelungită"). Perioada prelungită pentru bunurile selectate este indicată pe fișa de vizualizare detaliată și, ulterior, pe factură. În cazul perioadei prelungite, cumpărătorul poate rezilia contractul în termen de 365 de zile de la primirea bunurilor sau a ultimei părți a livrării, indiferent de modalitatea de livrare a bunurilor sau de plată. În cazul în care bunurile nu au o perioadă prelungită, cumpărătorul poate renunța la contract în termen de 14 zile de la primirea bunurilor sau a ultimei părți a livrării, indiferent de metoda de livrare sau de plată. Perioada de retragere este menită să permită cumpărătorului să se familiarizeze în mod rezonabil cu natura, caracteristicile și funcționalitatea bunurilor.

De asemenea, cumpărătorul are dreptul de a se retrage din contract în orice moment înainte de livrarea bunurilor.

Cumpărătorul poate trimite retragerea din contractul de vânzare-cumpărare, printre altele, la adresa de e-mail a vânzătorului info@bezel.ro.

Cumpărătorul trebuie să trimită sau să livreze retragerea din contract vânzătorului în termen de 365 de zile. Cumpărătorul nu este obligat să precizeze motivul pentru care se retrage din contract. Pentru a facilita comunicarea, este recomandat să indicați în actul de retragere data achiziției sau numărul comenzii/documentului fiscal, numărul de cont bancar și metoda de returnare aleasă. Poate fi utilizat un formular de retragere.

Vânzătorul este obligat să ramburseze cumpărătorului suma integrală corespunzătoare prețului bunurilor și costurilor plătite pentru livrarea acestora în termen de 14 zile de la retragere, în același mod în care a fost primită plata de la cumpărător. În cazul în care vânzătorul oferă mai multe opțiuni în cadrul unei anumite metode de livrare, acesta este obligat să ramburseze cumpărătorului cea mai ieftină dintre ele. Cumpărătorul trebuie să trimită sau să predea vânzătorului bunurile achiziționate în același termen cel târziu. Bunurile trebuie returnate vânzătorului (nu la livrare) complete, de preferință în ambalajul lor original și nu trebuie să prezinte semne de uzură sau deteriorare. Costul returnării bunurilor este suportat de către cumpărător, chiar dacă bunurile nu pot fi returnate prin mijloace poștale normale din cauza naturii lor. 5.1. Cumpărătorul are dreptul de a se retrage din Contractul de achiziție în termen de 14 zile de la data primirii bunurilor de către Cumpărător și, în cazul în care obiectul Contractului de achiziție constă în livrarea mai multor tipuri de bunuri sau în livrarea mai multor părți de bunuri, de la data primirii ultimei livrări de bunuri (părți).

Vânzătorul nu este obligat să returneze cumpărătorului fondurile primite înainte ca acesta să fi predat bunurile vânzătorului sau să fi dovedit că a trimis bunurile vânzătorului.

În cazul în care bunurile returnate sunt deteriorate ca urmare a nerespectării obligațiilor de către cumpărător, vânzătorul are dreptul de a cere despăgubiri cumpărătorului pentru diminuarea valorii bunurilor și de a o compensa cu suma returnată.

Excepții:

Cumpărătorul nu se poate retrage în cazurile menționate la § 1837 CC, dreptul de retragere nu poate fi exercitat în special pentru contracte:

pentru livrarea de bunuri realizate în funcție de cerințele cumpărătorului sau adaptate la nevoile sale personale;

pentru prestarea de servicii, dacă acestea au fost prestate integral; în cazul prestației cu plată, numai dacă prestația a început cu acordul prealabil expres al cumpărătorului înainte de expirarea termenului de retragere și dacă antreprenorul a instruit cumpărătorul înainte de încheierea contractului că executarea prestației va stinge dreptul de retragere din contract; (de exemplu, împachetarea bunurilor în ambalaj de cadou, gravarea, lustruirea, serviciile de ceasornicărie și aplicarea sticlei de protecție, nici valoarea sticlei astfel aplicate)

Formularul de retragere este disponibil aici. Cumpărătorul poate trimite retragerea din contractul de achiziție, printre altele, la adresa comercială a vânzătorului sau la adresa de e-mail a vânzătorului info@bezel.ro

Formularul de retragere este disponibil aici. În cazul în care cumpărătorul face uz de această opțiune, Vânzătorul îi va trimite imediat cumpărătorului o confirmare de primire a notificării de retragere.

Vânzătorul are dreptul de a se retrage din contract în orice moment înainte de livrarea bunurilor dacă, din motive obiective, din motive imputabile unor terți, nu poate livra bunurile cumpărătorului într-o perioadă de timp rezonabilă în aceste circumstanțe și/sau dacă devine evident că cumpărătorul a încălcat un contract încheiat anterior cu vânzătorul.

Vânzătorul notifică, de asemenea, cumpărătorul că nu se încheie contractul dacă există îndoieli rezonabile cu privire la identitatea reală a cumpărătorului sau în cazul unor erori evidente în informațiile furnizate cu privire la bunuri sau la preț.

În cazul în care cumpărătorului i se oferă un cadou împreună cu bunurile, contractul de cadou dintre vânzător și cumpărător se încheie cu condiția, în cazul în care cumpărătorul se retrage din contractul de vânzare-cumpărare în temeiul prezentei clauze din Termeni și condiții, contractul de cadou cu privire la acest cadou își încetează efectele, iar cumpărătorul este obligat să returneze cadoul vânzătorului împreună cu bunurile.

În cazul în care cumpărătorul utilizează serviciul Lifetime (actualizare gratuită a hărților - voucher topo) înainte de retragerea din contractul de achiziție, a cărui utilizare este pusă la dispoziția cumpărătorului pentru bunurile selectate la cererea cumpărătorului pe baza înregistrării online pentru acest serviciu, cumpărătorul recunoaște că serviciul Lifetime încetează, de asemenea, la retragerea din contractul de achiziție. Cumpărătorul recunoaște că utilizarea serviciului Lifetime reduce valoarea bunurilor achiziționate, deoarece bunurile (dispozitivul) sunt devalorizate ireversibil, deoarece serviciul Lifetime este asociat exclusiv cu bunurile (dispozitivul) specifice achiziționate după înregistrare, iar aceste bunuri sunt disponibile pentru vânzare doar în mod limitat. În cazul retragerii din contract, cumpărătorul are dreptul la rambursarea prețului de achiziție, mai puțin o sumă corespunzătoare acestei deprecieri. Prin înregistrarea pentru serviciul Lifetime, cumpărătorul este de acord să efectueze serviciul înainte de expirarea perioadei de retragere sau solicită în mod expres efectuarea serviciului prin înregistrare. În legătură cu serviciul Lifetime (actualizări gratuite ale hărții), vânzătorul recomandă în mod expres cumpărătorului să verifice mai întâi funcționalitatea mecanică a aparatului și funcționalitatea aparatului în ceea ce privește software-ul de bază al acestuia înainte de a se înregistra online în scopul retragerii și de a exercita dreptul la vicii după primirea bunurilor.


Dtest

Drepturi și obligații rezultate din executarea defectuoasă

Calitatea produselor la primire

În cazul în care bunurile prezintă defecte la primire (de ex. nu corespunde descrierii, tipului, cantității, calității, funcționalității, compatibilității, interoperabilității și altor caracteristici convenite, nu este adecvat scopului pentru care cumpărătorul îl solicită și cu care vânzătorul a fost de acord, nu este livrat cu accesoriile convenite, instrucțiunile de utilizare, inclusiv instrucțiunile de asamblare sau de instalare; nu este potrivit pentru scopul obișnuit sau convenit, , nu corespunde caracteristicilor obișnuite ale bunurilor de același tip în ceea ce privește cantitatea, calitatea, durabilitatea, funcționalitatea, compatibilitatea și siguranța la care cumpărătorul se poate aștepta în mod rezonabil, chiar și ținând seama de declarațiile publice făcute de vânzător sau de o altă persoană din același lanț contractual, în special publicitatea sau etichetarea; nu este complet, și anume (de exemplu, nu este livrat cu accesorii, inclusiv cu ambalaje, instrucțiuni de asamblare sau alte instrucțiuni la care cumpărătorul se poate aștepta în mod rezonabil sau alți parametri legali, contractuali sau chiar precontractuali), acestea sunt defecte ale bunurilor pentru care vânzătorul este responsabil.

Răspunderea pentru defectele bunurilor menționate la articolul 2161 alineatul (2) din CC nu se aplică în cazul în care vânzătorul a avertizat în mod expres cumpărătorul, înainte de încheierea contractului, că o caracteristică a bunurilor diferă, iar cumpărătorul a fost de acord în mod expres cu acest lucru în momentul încheierii contractului.


Cumpărătorul poate reclama defectul în fața vânzătorului în termen de cel mult doi ani de la primirea bunurilor și poate solicita dreptul de a obține remedierea gratuită a defectului, în conformitate cu cerereasa, fie prin reparare, fie prin livrarea unui nou bun fără defecte, cu excepția cazului în care metoda aleasă de remediere a defectului este imposibilă sau disproporționat de costisitoare în comparație cu cealaltă metodă; acest lucru se evaluează în special în funcție de importanța defectului, de valoarea pe care bunul ar fi avut-o fără defect și de faptul dacă acesta poate fi remediat prin cealaltă metodă fără dificultăți semnificative pentru cumpărător.


Vânzătorul poate refuza să remedieze defectul (prin reparare sau prin furnizarea unui nou articol) în cazul în care acest lucru este imposibil sau nejustificat de costisitor, având în vedere, în special, importanța defectului și valoarea pe care ar fi avut-o bunul în lipsa acestuia. Într-un astfel de caz, dacă cumpărătorul a semnalat în mod corect defectul, cumpărătorul are dreptul de a solicita o reducere a prețului de achiziție sau, dacă defectul nu este nesemnificativ, dreptul de a se retrage din contract.

În cazul unei achiziții la mâna a doua, vânzătorul poate scurta termenul de exercitare a dreptului de a reclama executarea defectuoasă la până la un an de la data primirii. În termen de un an de la primirea bunurilor, se presupune că defectul a existat în momentul primirii bunurilor, cu excepția cazului în care natura bunurilor sau a defectului împiedică acest lucru. Acest termen nu curge pentru perioada în care cumpărătorul nu poate utiliza bunurile, dacă a semnalat în mod corect defectul.


Vânzătorul nu este obligat să soluționeze cererea cumpărătorului dacă dovedește că acesta a cunoscut defectul bunurilor înainte de a le prelua sau că l-a cauzat el însuși.


În cazul bunurilor vândute la mâna a doua, vânzătorul nu este răspunzător pentru viciile care corespund gradului de utilizare anterioară sau de uzură. În cazul bunurilor vândute la un preț mai mic, vânzătorul nu este răspunzător pentru viciul pentru care s-a convenit prețul mai mic. În astfel de cazuri, cumpărătorul are dreptul la o reducere rezonabilă în locul dreptului de schimb.

Vânzătorul este răspunzător pentru defectele din perioada de utilizare menționată în anunțul publicitar, pe ambalajul bunurilor sau în instrucțiunile de însoțire. Vânzătorul este, de asemenea, răspunzător față de cumpărător pentru defectele cauzate de asamblarea sau instalarea incorectă care, conform contractului, a fost efectuată de către vânzător sau sub responsabilitatea acestuia. Acest lucru se aplică și în cazul în care asamblarea sau instalarea a fost efectuată de către cumpărător, iar defectul se datorează unei deficiențe a instrucțiunilor furnizate de vânzător sau de furnizorul de conținut digital sau de serviciul de conținut digital, în cazul în care articolul are caracteristici digitale.

În cazul în care obiectul achiziției este un obiect digital, vânzătorul se asigură că actualizările convenite ale conținutului digital sau ale serviciului de conținut digital sunt furnizate cumpărătorului și că, pe lângă actualizările convenite, cumpărătorul primește actualizările care sunt necesare pentru ca obiectul să își păstreze caracteristicile după acceptare, în conformitate cu secțiunea 2161 CC (calitatea la acceptare), și este notificat cu privire la disponibilitatea acestora pentru o perioadă de doi ani, în cazul în care conținutul digital sau serviciul de conținut digital urmează să fie furnizat în mod continuu pentru o anumită perioadă de timp în temeiul contractului și, în cazul în care se convine furnizarea pentru o perioadă mai mare de doi ani, pentru întreaga perioadă de timp și/sau atât timp cât se poate aștepta în mod rezonabil cumpărătorul, în cazul în care conținutul digital sau serviciul de conținut digital urmează să fie furnizat o singură dată în temeiul contractului. Acest lucru nu se aplică în cazul în care vânzătorul a informat în mod expres cumpărătorul, înainte de încheierea contractului, că nu vor fi furnizate actualizări, iar cumpărătorul și-a dat acordul expres în acest sens la încheierea contractului.

În cazul în care cumpărătorul nu efectuează actualizarea într-o perioadă de timp rezonabilă, cumpărătorul nu va avea niciun drept în legătură cu un defect care a apărut exclusiv ca urmare a neefectuării actualizării. Acest lucru nu se aplică în cazul în care cumpărătorul nu a fost avertizat cu privire la actualizare sau la consecințele neactualizării sau nu a actualizat sau nu a actualizat corect din cauza unui defect în instrucțiuni.

În cazul în care conținutul digital sau serviciul de conținut digital trebuie să fie furnizat în mod continuu pentru o anumită perioadă de timp în temeiul contractului și dacă un defect se manifestă sau apare în această perioadă de timp, conținutul digital sau serviciul de conținut digital este considerat a fi defectuos.

În cazul în care defectul se manifestă în mod repetat sau dacă defectul este material, cumpărătorul își poate exercita dreptul la o reducere rezonabilă a prețului de achiziție sau la retragerea din contract. Cu toate acestea, cumpărătorul nu se poate retrage din contract dacă defectul este nesemnificativ. Alte motive pentru exercitarea dreptului la o reducere rezonabilă a prețului de achiziție sau la retragerea din contract sunt prevăzute în clauza 6 Soluționarea reclamațiilor.


Vânzătorul se angajează să ofere cumpărătorului o garanție contractuală de cel puțin 24 de luni, pe lângă răspunderea pentru defecte, în momentul preluării bunurilor.

În cazul unei garanții contractuale, vânzătorul eliberează cumpărătorului un certificat de garanție a calității (certificat de garanție) în formă de text, în conformitate cu articolul 2174a CC, cel târziu la acceptarea bunurilor.

În cazul în care vânzătorul garantează că bunul își va păstra funcțiile și performanțele în condiții normale de utilizare pentru o anumită perioadă de timp, cumpărătorul are cel puțin dreptul, în temeiul garanției, la livrarea unui bun nou fără defecte sau la repararea bunului. Indicarea perioadei de garanție sau a perioadei de utilizare a bunului pe ambalajul bunului are, de asemenea, aceste efecte.

Dtest

Soluționarea reclamațiilor


Cumpărătorul este obligat să depună o reclamație la vânzător sau la persoana desemnată pentru reparații fără întârzieri nejustificate de la descoperirea defectului. În cazul în care face acest lucru în scris sau pe cale electronică, acesta trebuie să furnizeze datele sale de contact, o descriere a defectului și o cerere privind modul în care trebuie tratată reclamația.

Formular de reclamații aici.


Cumpărătorul este obligat să informeze vânzătorul cu privire la dreptul pe care l-a ales atunci când notifică defectul sau fără întârzieri nejustificate după notificarea defectului. O schimbare a alegerii fără acordul vânzătorului este posibilă numai dacă cumpărătorul a solicitat repararea unui defect care se dovedește a fi iremediabil.


În cazul în care cumpărătorul nu reușește să își exercite la timp dreptul care îi revine în cazul unei încălcări materiale a contractului, acesta are aceleași drepturi ca și în cazul unei încălcări nemateriale a contractului.


Cumpărătorul este obligat să dovedească achiziția bunurilor (de preferință prin dovada de cumpărare). Termenul de soluționare a cererii de despăgubire începe să curgă din momentul în care cererea de despăgubire este formulată (notificată). Cumpărătorul trebuie să predea sau să livreze bunurile vânzătorului sau la locul desemnat pentru reparații în același timp sau după ce a fost făcută reclamația. Mărfurile ar trebui să fie ambalate într-un ambalaj adecvat pentru a preveni deteriorarea și ar trebui să fie curate și complete în timpul transportului.


Vânzătorul trebuie să ia o decizie cu privire la reclamație fără întârziere, în termen de cel mult trei zile lucrătoare, sau dacă este necesară o evaluare profesională pentru a lua o decizie. Informațiile privind necesitatea unei evaluări profesionale sunt comunicate cumpărătorului în acest termen. Vânzătorul soluționează reclamația, inclusiv eliminarea defectului, fără întârzieri nejustificate, cel târziu în termen de 30 de zile de la data depunerii acesteia, cu excepția cazului în care se convine în scris cu cumpărătorul asupra unei perioade mai lungi. După expirarea acestei perioade, cumpărătorul are aceleași drepturi ca și cum ar fi vorba de o încălcare gravă a contractului.


În cazul în care vânzătorul refuză să remedieze problema, cumpărătorul poate solicita o reducere rezonabilă a prețului sau poate denunța contractul.


Perioada de garanție se prelungește cu perioada de timp cuprinsă între momentul în care se face reclamația și momentul în care aceasta este soluționată sau până în momentul în care cumpărătorul este obligat să ridice articolul. În cazul în care bunurile sau o parte a acestora sunt înlocuite, răspunderea vânzătorului se aplică ca și cum bunurile sau o parte a acestora ar fi fost cumpărate noi.

Vânzătorul este obligat să ia o decizie cu privire la reclamație imediat sau, în cazuri complexe, în termen de trei zile.

În cazul în care nu este posibilă monitorizarea online a stadiului reclamației, vânzătorul se angajează să informeze cumpărătorul cu privire la soluționarea reclamației prin e-mail sau SMS, la cererea cumpărătorului.

În cazul unei plângeri justificate, Cumpărătorul are dreptul la o compensație pentru costurile suportate în mod rezonabil.


Dtest

Politica de confidențialitate

Administratorul datelor cu caracter personal furnizate în scopul îndeplinirii obiectului contractului este vânzătorul. Datele de identificare și de contact ale administratorului Societatea: Hodinky 365 s.r.o.Sediul social: Hodinky 365 s.r.o: Sirotčí 605/10, 703 00 Ostrava-VítkoviceNr.: 28638581Digit: CZ28638581Telefon: +420 800 365 365 365E-mail: info@hodinky-365.cz Kontaktní adresa: Sirotčí 605/10, 703 00 Ostrava-Vítkovice Scopul prelucrării, sfera de aplicare a datelor cu caracter personal și temeiul juridic al prelucrării. Cumpărătorul recunoaște că, în scopul încheierii contractului de achiziție, al executării ulterioare a acestuia (procesarea comenzii, asigurarea scoaterii și livrării bunurilor) și al eventualei rezolvări a drepturilor care decurg din executarea defectuoasă (reclamații), administratorul va prelucra și stoca, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului, Regulamentul general privind protecția datelor (denumit în continuare GDPR), datele sale cu caracter personal în următorul domeniu de aplicare: 1: nume, prenume, adresă, e-mail și număr de telefon (dacă este necesar, adăugați și alte date care urmează a fi prelucrate - date de plată etc. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este executarea unui contract la care cumpărătorul este parte, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (b) din RGPD. Categorii de destinatari/receptorii datelor cu caracter personal. Operatorul se obligă să nu furnizeze datele cu caracter personal ale cumpărătorului altor entități decât următoarele împuterniciți:

a) transportatorul contractual ales de către cumpărător în formularul de comandă, în scopul livrării bunurilor, o listă de transportatori este disponibilă aici, prin care datele vor fi furnizate în următorul domeniu: nume, prenume, adresă, e-mail, număr de telefon;

b) operatorul portalului Heureka. cz în scopul generării și trimiterii de chestionare de satisfacție a achizițiilor în cadrul programului Verified by Customers, în care este implicat magazinul online. Baza legală pentru prelucrare în acest caz este interesul legitim al operatorului în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD, care constă în determinarea satisfacției cumpărătorului cu privire la achiziția efectuată cu operatorul. Trimiterea de chestionare se referă la toți cumpărătorii care nu au refuzat trimiterea de comunicări comerciale în sensul articolului 7 alineatul (3) din Legea privind anumite servicii ale societății informaționale (nr. 480/2004 Coll.) și se efectuează după fiecare achiziție în magazinul online. Operatorul portalului Heureka.cz are dreptul de a utiliza adresa de e-mail transmisă exclusiv în scopul generării și trimiterii unui chestionar de satisfacție în sensul Termenilor și condițiilor programului Verified by Customers, disponibil aici: sluzby.heureka.cz/help/podminky-a-dulezite-dokumenty/. Cumpărătorul se poate opune în orice moment trimiterii de chestionare prin e-mail în cadrul programului Verified by Customers prin respingerea altor chestionare folosind link-ul din e-mailul cu chestionarul. În cazul unei obiecții, chestionarul nu va mai fi trimis cumpărătorului.

c) către emitentul cardului de credit, în cazul plății cu cardul de credit, în scopul unei posibile excepții TRA (Transaction Risk Analysis), care permite un proces de achiziție mai simplu, și pe baza interesului legitim al vânzătorului de a procesa tranzacția, prin care datele pot fi furnizate în următorul domeniu: nume, prenume, e-mail, număr de telefon, adresă de facturare, adresă de livrare.

d) În baza Legii nr. 480/2004 privind anumite servicii ale societății informaționale și privind modificarea anumitor legi, cu modificările ulterioare, vă putem trimite, în calitate de client, comunicări de marketing privind serviciile noastre sau informații despre compania noastră. Acest lucru poate include chestionare prin e-mail de satisfacție cu privire la achiziția dvs. la noi, folosim serviciul de evaluare Zboží.cz pentru a trimite aceste chestionare, către care vom transmite e-mailul dvs. și informații despre achiziția specifică. Puteți să vă opuneți în orice moment trimiterii de chestionare prin e-mail prin intermediul serviciului Zboží.cz, făcând clic pe linkul din e-mailul pe care îl primiți cu chestionarul.


Timpul de stocare


Datele cu caracter personal vor fi stocate de către operator pentru perioada necesară pentru executarea contractului (procesarea comenzii, ridicarea și livrarea bunurilor) și pentru perioada de garanție legală (24 de luni de la primirea bunurilor) sau pentru perioada de garanție contractuală.


Cumpărătorul recunoaște că, în conformitate cu articolul 31 din Legea contabilității (nr. 593/1991 Coll.), operatorul este obligat să păstreze documentele contabile și înregistrările contabile (facturile) pentru o perioadă de 5 ani începând cu sfârșitul perioadei contabile la care se referă (de exemplu, dacă achiziționați bunuri în 2018, factura trebuie păstrată până la sfârșitul anului 2023). De asemenea, administratorul este obligat, în conformitate cu secțiunea 47 din Legea privind administrația fiscală (nr. 337/1992 Coll.), să păstreze factura timp de 3 ani de la sfârșitul anului fiscal în care a luat naștere obligația fiscală legată de factură (de exemplu, dacă achiziționați bunuri în 2018, factura trebuie păstrată pentru procedurile fiscale până la sfârșitul anului 2021). Factura conține următoarele date cu caracter personal: nume, prenume și adresa.


De asemenea, cumpărătorul ia la cunoștință că administratorul este obligat, în conformitate cu secțiunea 35 din Legea privind taxa pe valoarea adăugată (nr. 235/2004 Coll.), să păstreze documentele fiscale timp de 10 ani de la sfârșitul perioadei fiscale în care a avut loc tranzacția (de exemplu, dacă achiziționați bunuri în cursul anului 2018, factura trebuie păstrată până la sfârșitul anului 2028). Documentul fiscal conține următoarele date cu caracter personal: nume, prenume și adresă.


Drepturile cumpărătorului în ceea ce privește datele cu caracter personal


De asemenea, cumpărătorul acceptă că, în conformitate cu articolele 15-21 din GDPR, cumpărătorul are dreptul de la:

a) accesul la datele cu caracter personal, care constă în dreptul de a obține confirmarea din partea operatorului cu privire la faptul că datele cu caracter personal care îl privesc sunt sau nu sunt prelucrate și, în caz afirmativ, de a obține acces la aceste date cu caracter personal și la informațiile definite la articolul 15 din GDPR;

b) la rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care îl privesc și, ținând seama de scopurile prelucrării, cumpărătorul are dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare în conformitate cu articolul 16 din GDPR;

c) dreptul la ștergere ("dreptul de a fi uitat"), care constă în ștergerea de către operator, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal referitoare la cumpărător, de îndată ce acestea nu mai sunt necesare în scopul executării contractului, cu excepția cazului în care există un alt temei juridic pentru continuarea prelucrării;

d) de a limita prelucrarea datelor cu caracter personal în cazurile definite la articolul 18 din GDPR;

e) la portabilitatea datelor în conformitate cu articolul 20 din GDPR;

f) să se opună prelucrării datelor cu caracter personal în conformitate cu articolul 21 din GDPR.

La cerere, administratorul îi furnizează cumpărătorului informații privind măsurile luate în orice caz în termen de 15 zile de la primirea cererii.

În afară de prima copie a datelor cu caracter personal prelucrate, operatorul se angajează să furnizeze cumpărătorului o a doua copie gratuită, dacă cumpărătorul solicită acest lucru, în cazul în care acesta își exercită dreptul de acces la datele cu caracter personal.

În cazul în care există îndoieli cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, cumpărătorul are dreptul de a contacta și de a depune o plângere la Autoritatea pentru protecția datelor, care este autoritatea de supraveghere în acest domeniu.

Vânzătorul va permite achiziții fără înregistrare, folosind datele cumpărătorilor neînregistrați exclusiv pentru executarea obiectului contractului, nu în scopuri de marketing sau comerciale.


Dtest

Soluționarea alternativă a litigiilor

Litigiile reciproce dintre vânzător și cumpărător sunt soluționate de instanțele de drept comun.

În România, soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți este reglementată de OG nr.38/2015 care transpune Directiva 2013/11/UE a Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului CE nr.2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE (Directiva privind SAL în materie de consum)

Soluționarea amiabilă a litigiilor este inițiată exclusiv la cererea consumatorului și numai în cazul în care litigiul nu a fost soluționat direct cu vânzătorul. Cererea poate fi depusă în termen de cel mult un an de la data la care consumatorul și-a exercitat pentru prima dată dreptul care face obiectul litigiului cu vânzătorul.

Consumatorul are dreptul de a iniția soluționarea extrajudiciară a litigiilor online prin intermediul platformei ODR disponibilă la adresa ec.europa.eu/consumers/odr/.

Cumpărătorul poate contacta ANPC pentru consiliere cu privire la drepturile sale de consumator.

Vânzătorul se angajează să caute cu prioritate soluționarea extrajudiciară a litigiilor cu cumpărătorul, cu excepția cazului în care acesta refuză. Soluționarea extrajudiciară a litigiilor se poate face, de asemenea, prin intermediul serviciului ANPC

Această procedură nu este o mediere în conformitate cu Legea privind medierea nr. 202/2012 Coll. sau un arbitraj în conformitate cu Legea nr. 216/1994 Coll. privind arbitrajul și executarea sentințelor arbitrale, iar utilizarea acesteia nu afectează dreptul părților de a se adresa Autorității de inspecție comercială sau instanței de judecată.

În timpul negocierilor de soluționare extrajudiciară, termenele de prescripție și de limitare prevăzute de Codul civil nu curg sau încep să curgă, cu excepția cazului în care una dintre părțile la litigiu refuză în mod expres să continue negocierile.

Vânzătorul se angajează, în cazul în care cumpărătorul este de acord, să se străduiască să se conformeze avizului consultativ al ANPC.

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) supraveghează respectarea obligațiilor prevăzute de Legea nr. 634/1992 privind protecția consumatorilor.

Altele

Alte aspecte care nu sunt menționate în prezentul document sunt reglementate de Codul civil (nr. 89/2012 Coll.), de Legea privind protecția consumatorilor (nr. 634/1992 Coll.) și de alte acte legislative, cu modificările ulterioare.

Contractul și aspectele conexe sunt reglementate de legislația Europeană.

Modificările termenilor și condițiilor într-o altă formă decât cea convenită de comun acord în scris sunt excluse. Contractul de achiziție, inclusiv termenii și condițiile, este arhivat de către vânzător în format electronic, fără posibilitatea de acces de către cumpărător. Cu toate acestea, Cumpărătorul primește prin e-mail toate documentele pentru care legea impune o formă de text, prin care Cumpărătorul are acces permanent la documentele neschimbate. Vă recomandăm să salvați aceste documente, în special formularul de comandă și termenii și condițiile, pentru o utilizare ulterioară.

Voucherul cadou poate fi utilizat cu ușurință în magazinul online în momentul achiziției, atunci când codul relevant din voucherul cadou este introdus în câmpul Cupon de reducere din Coșul de cumpărături, iar valoarea voucherului este dedusă din valoarea achiziției prin apăsarea butonului "Introduceți codul de reducere". Voucherul cadou este valabil timp de 12 luni de la data achiziției.

Acești termeni și condiții intră în vigoare începând cu data de 26.02. 2023.

Acești termeni și condiții au fost pregătiți de ANPC. Prin acceptarea lor, vânzătorul a intrat în mod voluntar în sistemul de "îmbunătățire a calității termenilor și condițiilor comerciale", al cărui scop este de a face termenii și condițiile comerciale mai clare și mai simple, de a îmbunătăți relația dintre consumator și antreprenor și de a garanta în mod clar termenii și condițiile comerciale pentru cumpărător - consumator. Eticheta ANPC Termeni și condiții comerciale este valabilă în perioada 09.05.2023 - 08.05.2024

În cazul în care aveți întrebări cu privire la aceste clauze și condiții sau dacă sunteți nemulțumit de comportamentul operatorului, ne puteți contacta telefonic la linia de consiliere 0219551.

Termenii și condițiile valabile până la 5 februarie 2014 pot fi găsite aici.

Termenii și condițiile valabile până la 18.6.2020 pot fi găsite aici.

Termenii și condițiile valabile până la 25.2.2022 pot fi găsite aici.

Termenii și condițiile valabile până la 8.5.2023 pot fi găsite aici.